Kronik Yorgunluk

Kronik yorgunluk, devamlı ya da tekrar tekrar olan, bozan, tam anlaşılamayan ve birçok sistemi etkileyen bir sendrom olarak tanımlanır. Ya da kişinin düzenli ve yeterli dinlenmesine rağmen kendini sürekli yorgun ve tükenmiş hissetmesi; iş hayatında başarısızlık yaşaması, sosyal hayatından uzaklaşması ya da aile hayatında mutsuzluk yaşaması şeklinde de tanımlanabilir. Önceden yorulmadan yaptığı birçok şeyi artık ya yapamaz ya da yorularak yapar. Kronik yorgunluğun birçok sebebi olabilir. Herhangi bir tetiklenme sonucu beynin çalışmasındaki düzensizlikler, strese bağlı olarak savunma sisteminin yara alması ve bağışıklık sisteminde çökmenin ya da işlevin bozulmasının kapsandığı bir sorun olarak değerlendirilebilir. Fiziksel bir yorgunluk olmadığını söyleyebilir çünkü dinlenme ile geçmez. İşini yapamayan, zorlanan bağışıklık sistemi enfeksiyonlarla başa çıkamayınca geçmeyen yorgunluk yaşanır. Yani sadece fiziksel sadece duygusal ya da sadece zihinsel olarak değerlendirmek eksik kalır. Fiziksel, duygusal ve zihinsel mekanizmaların etkilendiği, yara aldığı ve sağlıklı çalışmadığı bir durum bütünüdür.


Stresli yaşam, yoğun çalışma hayatı ve psikolojik baskılar insanın hem iç dünyasını hem de dış dünyasını etkiler. Problem çözme becerileri, stresle baş etme becerileri, duyguları yönetme ve ifade etme becerileri, amaçları ve istekleri ifade etme- yerine getirme becerileri olumsuz etkilenir. İş ortamında gerileme söz konusu olabilir. Kişi kendini baskı altında ve huzursuz hissedebilir. Aile ortamlarında da benzer durumlar yaşanabilir. Yakınlık, belirli rol ve sorumluluklar, günlük rutinler, fiziksel işler kişiyi zorlar ve isteksizlik yaratabilir. Aile ilişkilerinde de hayal kırıklıkları arttıkça mutsuzluk, tükenmişlik ve yorgunluk en derinden hissedilebilir.


Kas ve eklem ağrıları, mide bulantıları, uykusuzluk ya da çok uyku hali, unutkanlık, halsizlik, bağırsaklarda düzensizlik, enerji kaybı, karın ağrısı, sürekli huzursuzluk gibi semptomlar görülebilir.


Kronik yorgunluğun kişiye özel sebepleri tespit edilmeli ve çalışılmalıdır.