Bireysel Psikoterapi

Bireysel terapi, danışanın duygu durumunu, yaşam kalitesini, fiziksel ve ruhsal sağlığını bozan, çevresiyle ve kendisiyle olan iletişimini engelleyen, aile hayatını ve sosyal hayatını çıkmaza sokan, iş performansını ve motivasyonunu olumsuz etkileyen, sebebi açıklanamayan vücut ağrıları yaşamasına sebep olan sorunları; güvenilir ve alanında uzman bir terapist ile aşması sürecidir. Terapi, danışanın farkındalık kazanmasını, güçlü ve zayıf yönlerinin farkına varmasını, zayıf yönlerini geliştirmesini, ona zarar veren duygu ve düşünceleri kontrol etmesini; huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir hayat yaşamasını hedefler. Terapist ise bu süreçte danışanın içinde bulunduğu durumla ilgili farkındalık kazanması, bu durumu kabullenmesi ve değiştirmesi basamaklarında onun yanında olur.

Bireysel Terapi Konularım

Duygudurum bozuklukları; bipolar bozukluk, depresyon,

Anksiyete bozuklukları; obsesif kompulsif bozukluk, travma sonrası stres bozukluğu, panik atak, sosyal fobi, agorafobi, özgül fobiler,

Kişilik bozuklukları; borderline kişilik bozukluğu, narsistik kişilik bozukluğu, depresif kişilik bozukluğu, şizoid kişilik bozukluğu, obsesif kişilik bozukluk, pasif agresif kişilik bozukluğu antisosyal kişilik bozukluğu, bağımlı kişilik bozukluğu, çekingen kişilik bozukluk,

Uyku ve yeme bozuklukları,

Somotoform bozukluklar,

Öfke kontrolü ve stresle başetme,

Sosyal hayatta uyumsuzluk, dışlanma ve aşağılanma korkusu,

Yetersizlik ve değersizlik hisleri, özgüven problemleri, eleştirel içses,

Eleştiriyi tolere edememe ve buna bağlı performans kaygısı,

Zarar veren bağımlı ilişkiler,

Hayat kalitesinin bozulması, sürekli mutsuzluk hali,

Çalışma hayatında iletişim, çatışma, zorlanma ve uyumsuzluk problemleri,

Dikkat eksikliği, odaklanmada zorluk ve sürekli yorgunluk hali,

Plan yapamama ya da yapılan planı uygulayamama,

Kontrolsüz duygular, saldırgan ve düşmanca tutumlar,

Uygunsuz cinsel davranışlar ve yönelimler,

Geçmişinden kurtulamama, gelecekten ümitsiz olma,

Hiçbir şeyden zevk alamama, sürekli mevcut durumundan memnuniyetsizlik,

Travmatik yaşantıların tekrarı ve bu durumdan kurtulamama,

Devamlı kötü şeyler olacak korkusu ve hayattan kopma,

Bağı olan bir kimseyi kaybetme ve yas,

Zarar veren arkadaş ya da partner seçimi, sürekli çatışma,

Akraba ilişkilerinde yaşanan sorunlar, gelin-kayınvalide-oğul çatışması,

İhmal, fiziksel ya da duygusal istismar ve bunun hayata etkileri,

Çocukluk döneminde özgüven kaygı, ihmalkâr anne ya da baba, ebeveynler arasında iletişim bozukluğu, ebeveynler tarafından sürekli akranlarla kıyas ve kritik dönemleri yanlış yorumlama, aşırı mükemmeliyetçilik, yakın çevre tarafından fiziksel, ruhsal, cinsel istismar ve buna bağlı problemler,

Çocukluk döneminde akran ilişkilerinde sorunlar; sosyalleşememe, iletişimde yaşanan zorluklar, engellenme ve kendini ortaya koyamama, okula uyum sorunları,

Ölüm korkusu, kaybetme korkusu ve ana odaklanamama,

Sürekli diyet yapma, kilo verememe ya da verilen kiloları kısa sürede geri alma,

İş doyumsuzluğu, iş yerinde sürekli depresif hal yaşama, tükenmişlik, çalışmak istememe, yöneticilerle ya da çalışanlarla sürekli problem yaşama, kendini ifade ederken zorlanma,

Günlük yaşamı aksatan sorunlar, yeme sorunları, uyku sorunları, stres hallerinde yemek yiyerek sakinleşme, aşırı alışveriş yapma, aşırı televizyon izleme, ilişkilerden kaçmak için sürekli müzik dinleme ya da gezme.

Sağlıksız arkadaş, eş ya da sevgili seçimi, geçmişte zarar veren ilişkilere benzer ilişkilerin sürekli tekrarı, irade ile seçim yapamama