Diğer Cinsel Sorunlar

Samsun Diğer Cinsel Sorunlar Cinsel tiksinti bozukluğu, genital cinsel temastan kaçınmak ya da tiksinmektir. Cinsel tiksinti bozukluğu, cinsel hatırlatıcılar ya da cinsel temastan tiksinme, kaçınma ya da bunları reddetmeyle tanımlanır. Bir cinsel ya da fiziksel istismar veya travma sonrası edinilebilir ve yaşam boyu sürebilir.